Wydrukuj tę stronę
Mar 15, 2020

III Niedziela Wielkiego Postu

Drodzy Parafianie.

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Polski stanu zagrożenia epidemicznego proszę wszystkich parafian, aby stosowali się do wszystkich zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Episkopatu Polski i Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

Zwracam się z gorącą prośbą o skorzystanie z dyspensy udzielonej przez ks. Biskupa Ordynariusza od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i pozostanie w domach oraz uczestniczenie we Mszy św., Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej poprzez środki masowego przekazu.

Na Msze św. do kościoła zapraszam te osoby lub rodziny, które mają zamówione Msze św. - jeżeli uznają to za właściwe, aby zgodnie z wprowadzonym stanem liczba uczestników liturgii nie przekroczyła 50 osób.

Wszystkich zapewniam o modlitwie i polecam Bożej Opatrzności, Opiece Matki Bożej - Królowej Świata i św. Józefowi. Módlmy się wszyscy o powstrzymanie epidemii, polecajmy wszystkich pracujących w Służbie Zdrowia, troszczących się o chorych oraz wszystkich cierpiących.

      Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 7.30 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Parafialne koło Caritas jak zwykle wspiera potrzebujących. W sklepie Delikatesy Centrum i sklepie spożywczym GS wystawiono kosze na produkty spożywcze. Dziękujemy za wsparcie akcji Caritas.

KOMUNIKAT KURII

  1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami przez władze państwowe Biskup Rzeszowski postanowił co następuje:

Do końca marca zostają odwołane wszystkie zaplanowane wizytacje parafialne prowadzone przez obydwu księży biskupów.

Rekolekcje parafialne należy ograniczyć do nauk głoszonych podczas odprawianych Mszy św. i nabożeństw wielkopostnych.

Ze względów bezpieczeństwa, świeckich szafarzy Komunii św. w ich posłudze chorym mają zastąpić kapłani.

Należy zrezygnować z napełniania kropielnic wodą święconą, ale ze względu na jej wartość duchową prosimy zachęcić wiernych, żeby przynieśli wodę do poświęcenia, której następnie będą mogli używać.

  1. W związku z podanymi przez środki społecznego przekazu informacjami o wprowadzeniu przez Rząd RP ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, do 50 osób, Kuria Diecezjalna wyjaśnia co następuje:

Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia tekstu rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (które ukazało się w Dzienniku Ustaw dopiero w sobotę, 14 marca br. po godz. 6 rano) wynika, że władze państwowe wprowadziły jednak ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 50 osób łącznie z osobami sprawującymi kult. Tym niemniej racjonalny stosunek do rzeczywistości nakazuje nam zachować szczególną ostrożność.

W związku z powyższym zalecamy, aby:

- gdzie to możliwe dołożyć liczbę odprawianych Mszy św.,
- nie należy zamykać świątyń i odwoływać Mszy św.,

- zebranych w kościele należy poinformować o wymogach stawianych przez władze państwowe.

Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego

W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.

Poniżej prezentujemy treść dyspensy:

DYSPENSA

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej.

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.

Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 13 marca 2020 r.


ZE WZGLĘDU NA PRACE KAMIENIARSKIE MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 7.30. / w piątek o 18.00 /
NA CZAS PRAC ZOSTANIE OGRANICZONY DOSTĘP DO KOŚCIOŁA DLA INWALIDÓW I RODZICÓW Z WÓZKAMI.
BARDZO PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

SPOTKANIA MŁODZIERZY KLASY VIII odwołane.

GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!

NIEDZIELA

III WIELKIEGO POSTU        

15.03.2020

8.15

Za śp. Stefana Błażeja w X r. śmierci.

10.00

W int. księży Marka i Edwina o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP int. od Filipa i rodziców.

15.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. uzależnionych.

15.30

GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!!
Za śp. Teresę Stachowicz.

PONIEDZIAŁEK

 

16.03.2020

7.30

1./ O Boże błogosławieństwo, szczęśliwą operację i powrót do zdrowia.
2./ Za śp. Marię Czesławę Depa w VII dzień śmierci int. od dzieci z rodzinami.

WTOREK

 

17.03.2020

7.30

1./ Za śp. Eugeniusza Adamskiego int. od sąsiadów Śliwińskich.
2./ Za śp. Eugeniusza Adamskiego int. od rodziny Dudka

ŚRODA

 

18.03.2020

7.30

1./ Za śp. Józefa i Bronisławę.
2./ Za śp. Danutę Hnatio int. od rodziny Dulianów i Batogów.
NABOŻEŃSTWO DO NMP.

CZWARTEK

Uroczystość Świętego Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa.

19.03.2020

7.30

1./ Za śp. Mieczysława Strzempka int. od cioci Krystyny Dral.
2./ Za śp. Józefa, Marię Jadwigę i Stanisława.

PIĄTEK

 

20.03.2020

18.00

1./ Za śp. Józefę Grabiec.
2./ Za śp. Władysława Miłka int. od sąsiadów Szczęchów.
DROGA KRZYŻOWA.

SOBOTA

 

21.03.2020

7.30

1./ Za śp. Wiesława Krupę.
2./ Za śp. Zygmunta Popek int Tadeusza Sycz z rodziną.

NIEDZIELA

IV WIELKIEGO POSTU            

22.03.2020

8.15

Za śp. Mariana Pączek.

10.00

Z róży różańcowej pana Franciszka Kloca o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMP i światło życia wiecznego dla zmarłych.

15.30

GORZKIE ŻALE. ODWOŁANE!!!!
Msza dziękczynna za szczęśliwą operacje z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie duszy i ciała dla Marii i Alicji w rocznicę urodzin.