Wydrukuj tę stronę
Paź 18, 2020

XXIX Niedziela Zwykła

Z powodu nawrotu epidemii obowiązuje nas rozporządzenie o ograniczonej liczbie osób w nabożeństwach liturgicznych.

W KOŚCIELE PODCZAS NABOŻEŃSTW NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.
BARDZO DZIĘKUJE ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PANUJĄCEJ SYTUACJI.
DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI
BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH

OGRANICZEŃ WYNIKŁYCH Z PANUJĄCEJ EPIDEMII!!!!

INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE NIEDZIELA g. 8.15

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę.

KOMUNIKATY KURII – 29. Niedziela zwykła, 18.10.2020 r.

18 października, w dniu św. Łukasza Ewangelisty, przypada święto patronalne pracowników Służby Zdrowia. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

Od niedzieli, 18 października br. będziemy przeżywać Tydzień Misyjny. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na cele misyjne. Msza Święta w intencjach misjonarzy z naszej diecezji pod przewodnictwem ks. Edwarda Ryfy 18.10.2020 w parafii św. Rocha w Rzeszowie o godz. 11.00. (transmisja online na kanale YouTube parafii).

Rzeszowskie kino „Zorza” zaprasza na film pt. „Czyściec”

Komunikat dodatkowy

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy poinformować wiernych:

Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy przestrzegać następujących zasad:

W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.

W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 17.00

NIEDZIELA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020

Niedziela Misyjna. Składka na rzecz misji. Dzień modlitw za pracowników służby zdrowia

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE

1./ Za śp. Bronisławę Micał w X r. śmierci.

2./ Za śp. Ks. Tomasza Blicharza

10.00

Za śp. Witolda Oczosia.

15.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. uzależnionych i współuzależnionych.

15.30

RÓŻANIEC

Za śp. Piotra Kraśnianina.

PONIEDZIAŁEK

 

19.10.2020

17.00

1./. Za śp. Teresę Stachowicz w II r. śmierci.
2./. Za śp. Janusza Sołka int. od Danuty i Adama Miłek.

RÓŻANIEC

WTOREK

Wspomnienie św. Jana Kantego

20.10.2020

17.00

1./ Za śp. Stanisławę w III r. śmierci oraz śp. Mariana.

2./ Za śp. Helenę Świder int. od Koła Gospodyń Wiejskich w Kielanówce.

RÓŻANIEC

ŚRODA

 

21.10.2020

17.00

1./ Za śp. Mariana Pączek int. od żony.

2./ Za śp. Marię i Walentego Kloc.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. RÓŻANIEC

CZWARTEK

Wspomnienie św. Jan Paweł II (1920-2005), papieża Polaka

22.10.2020

17.00

1./ Za śp. Bronisławę i Stanisława

2./ Za sp. Czesława Rzucidło w r. śmierci.

RÓŻANIEC

PIĄTEK

 

23.10.2020

17.00

1./ Za śp. Jana i Wiktorię.
2./ Za śp. Teresę Stachowicz int. od rodziny Nowaków.

RÓŻANIEC

SOBOTA

 

24.10.2020

17.00

1./ Za śp. Jana Domaradzkiego w VII r. śmierci.

2./ Za śp. Kazimierę Błażej int. od Marty i Ryszarda Błażej

RÓŻANIEC

NIEDZIELA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25.10.2020

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002 z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE

W int. Anny i Andrzeja w rocznicę sakramentu małżeństwa.

10.00

W 18r. urodzin Weroniki o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę NMP.

15.30

W XV r. urodzin Maksymiliana o zdrowie Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę NMP.