Wydrukuj tę stronę
Lis 1, 2020

Uroczystość Wszystkich Świętych

W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

DZISIAJ I JUTRO NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ NA CMENTARZU.
CMENTARZE 1 i 2 LISTOPADA SA NIEDOSTĘPNE

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Niech nasza troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do popularnych „wypominków”. Starajmy się być przy nich częściej i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie.
W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej o godz. 17.00. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 17.00.

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ ODWIEDZIN CHORYCH NIE BĘDZIE.

 

KOMUNIKATY KURII

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829) należy przestrzegać następujących zasad:

W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).

W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.

W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 17.00

NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01.11.2020

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE

1./Za dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych kapłanów int. od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Zmiana Tajemnic Różańcowych.

2./ Za śp. Leonardę int. od Marii z rodziną.

10.00

Msza Św. dziękczynna z róży różańcowej Wszystkich Świętych za wszelkie dobro od Boga i NMP oraz św. patronów. O zdrowie i Bożą opiekę dla żyjących o światło życia wiecznego dla zmarłych. Adoracja

15.30

Adoracja W int. zmarłych parafian i wspomnianych w wypominkach.

PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie wszystkich Wiernych zmarłych.

02.11.2020

17.00

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE

OFICJUM ZA ZMARŁYCH. NIESZPORY ŻAŁOBNE Z PROCESJĄ DO 5 STACJI

1./. W int. śp. Leonardy w VII dzień śmierci oraz zmarłych parafian i wspomnianych w wypominkach.
2./. Za sp. Krystynę Liput int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Kielanówki

WTOREK

 

03.11.2020

17.00

1./ Za sp. Piotra i Michalinę.

2./O ulgę w cierpieniu i zdrowie dla Kamila.

Modlitwy wypominkowe.

ŚRODA

Wspomnienie św. Karola Boromeusza.

04.11.2020

12.00

MSZA ŚW. POGRZEBOWA W INT. ŚP. WŁADYSŁAWY MIŁEK. /11.30 różaniec/

17.00

1./ Za śp. Mariana Pączek oraz śp. Karola i Anielę.

2./ Za śp. Stefana i Franciszkę.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. Wypominki.

CZWARTEK

 

05.11.2020

17.00

1./ Za śp. Janinę i Ludwika.

2./ Za śp. Józefa Liputa int. od syna z rodziną.

Modlitwy wypominkowe.

PIĄTEK

 

06.11.2020

 

W związku z panującą pandemią odwiedzin chorych nie będzie.

16.00

Spowiedź.

17.00

1./ Za śp. Marię i Tadeusza Sala, Andrzeja Panek, Helenę i Józefa, Emilię i Władysław.
2./ Za śp. Annę Micał int. od córki Ewy.

Nabożeństwo do NSPJ Modlitwy wypominkowe.

SOBOTA

 

07.11.2020

17.00

1./ O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Kamila.

2./ Za śp. Eugeniusza Adamskiego int. Stanisława Cisło sąsiada z Hermanowej.

Nabożeństwo Pierwszej soboty. Modlitwy wypominkowe.

NIEDZIELA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

08.11.2020

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE

Z róży p. Franciszka Kloc. O zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę NMP dla członków róży i ich rodzin o światło życia wiecznego dla wszystkich zmarłych.

10.00

Za śp. Stefanię i Zbigniewa Dyląg int. od chrześniaka z rodziną.

15.30

Z róży p. Augustyna Inglota. O zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę NMP dla członków róży i ich rodzin o światło życia wiecznego dla wszystkich zmarłych.

Sakrament chrztu.

Z powodu nawrotu epidemii obowiązuje nas rozporządzenie o ograniczonej liczbie osób w nabożeństwach liturgicznych.

W KOŚCIELE PODCZAS NABOŻEŃSTW NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.
BARDZO DZIĘKUJE ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PANUJĄCEJ SYTUACJI.
DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI

CMENTARZE 1 i 2 LISTOPADA SA NIEDOSTĘPNE
BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ WYNIKŁYCH Z PANUJĄCEJ EPIDEMII!!!!

INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE NIEDZIELA g. 8.15