mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Mar 8, 2020

II Niedziela Wielkiego Postu

Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 18.99 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

ZE WZGLĘDU NA PRACE KAMIENIARSKIE MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 7.30. / w piątek o 18.00 /
NA CZAS PRAC ZOSTANIE OGRANICZONY DOSTĘP DO KOŚCIOŁA DLA INWALIDÓW I RODZICÓW Z WÓZKAMI.
BARDZO PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

SPOTKANIA MŁODZIERZY KLASY VIII w piątek po drodze krzyżowej.

KOMUNIKATY KURII – II Niedziela Wielkiego Postu, 08.03.2020 r.

II Niedziela Wielkiego Postu to Niedziela „Ad Gentes” – dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Z tej racji prosimy o przeprowadzenie zbiórki do puszek na ten cel.

Zapraszamy do udziału w 40. Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 21 marca 2020 r. W programie, obok Eucharystii pod przewodnictwem abpa Wacława Depo oraz Drogi Krzyżowej na wałach, przewidziane są prelekcje liderów ruchów obrony życia w naszym kraju. Wierni mogą dojechać na Jasną Górę indywidualnie lub skorzystać z autokaru z Rzeszowa (zapisy tel.: 12 421 08 43). Szczegóły na stronie www.pielgrzymka.pro-life.pl .

Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza na XXXI Wieczór Charyzmatyczny, z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała, który odbędzie się w dniu 11 marca w DD Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godz. 18.00. W trakcie spotkania: konferencja, Msza Święta i adoracja.

Duszpasterstwo przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin zaprasza na Mszę Świętą z modlitwą o dar potomstwa i z modlitwą o błogosławieństwo dla matek oczekujących dzieci w dniu 12 marca odbywającą się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. O godz. 17.30 różaniec, 18.00 Msza Święta, 18.40 adoracja z modlitwą.

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Rzeszowie w każdy czwartek Wielkiego Postu organizuje nocne nabożeństwo pasyjne. O godz. 23 będzie „Godzina Święta” (czuwanie w ciszy), a o północy „Droga Krzyżowa”.

Od 13 marca br. wchodzi na ekrany film pt. „Zieja” opowiadający w fabularny sposób o historii życia ks. Prałata Jana Ziei, gorliwego kapłana i szczerego patrioty. Warto przypomnieć tę postać.

NIEDZIELA

II WIELKIEGO POSTU            
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami.
Zbiórka do puszek na ten cel

08.03.2020

8.15

Za śp. Kazimierę, Józefa i Tadeusza.

10.00

Za śp. Bronisławę i Bronisława w rocznicę śmierci.

15.30

GORZKIE ŻALE.
Za śp. Helenę i Mieczysława.

PONIEDZIAŁEK

 

09.03.2020

7.30

1./ O Bożą opiekę nad naszymi dziećmi int. od rodziców.
2./ Za śp. Danutę Guzek int. od rodziny Kalandyk i Szczypel.

WTOREK

 

10.03.2020

7.30

1./ Za śp. Stanisławę Świder int. od rodziny Leniartów.
2./ Za śp. Kazimierę Błażej int. od rodziny Kozłowskich..

ŚRODA

 

11.03.2020

7.30

1./Za śp. Fryderyka Pięte int chrześniaka Mirka z rodziną.
2./ Za śp. Wojciecha Pietruchę.
NABOŻEŃSTWO DO NMP.

CZWARTEK

 

12.03.2020

7.30

1./W int. starszych i chorych odwiedzanych w pierwsze piątki miesiąca oraz w int. rodzin i wszystkich którzy niosą im pomoc..
2./ Za śp. Wojciecha Pietruchę w XXX dzień śmierci.

PIĄTEK

7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową

13.03.2020

18.00

1./ Za śp. Emilię Koryl int. od wnuków Ani i Mateusza.
2./ Z róży różańcowej Dyzmy Pietruchy o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMP i światło życia wiecznego dla zmarłych.
DROGA KRZYŻOWA.

SOBOTA

 

14.03.2020

7.30

1./ Za śp. Dusze czyśćcowe.
2./ Za śp. Stefanię Długosz int. od rodziny Bombów i Janików.

NIEDZIELA

III WIELKIEGO POSTU            

15.03.2020

8.15

Za śp. Stefana Błażeja w X r. śmierci.

10.00

W int. księży Marka i Edwina o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP int. od Filipa i rodziców.

15.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego w int uzależnionych.

15.30

GORZKIE ŻALE.
Za śp. Teresę Stachowicz.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska