mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Gru 20, 2020

IV Niedziela Adwentu

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002 z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

Powoli kończy się Adwent. Minęły rekolekcje parafialne. Ufam, że większość parafian skorzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowała serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O północy zapraszamy wszystkich parafian i gości na pasterkę. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego.

KOMUNIKATY KURII – IV Niedziela Adwentu 20.12.2020 r.

W związku z tym, że rząd postanowił utrzymać obostrzenia dotyczące liczby wiernych w kościołach, podtrzymana zostaje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest przywilejem a nie obowiązkiem. Należy przypomnieć wiernym korzystającym z dyspensy o możliwości uczestnictwa za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Biskup Jan będzie przewodniczył Eucharystii w dzień Bożego Narodzenia w katedrze rzeszowskiej o godz. 10.30. Będzie ona transmitowana przez TVP Rzeszów.

W niedzielę, 27 grudnia, przypada dzień imienin Księdza Biskupa Ordynariusza. Wszystkich prosimy o modlitwę w jego intencji. Msza Święta pod przewodnictwem dostojnego Solenizanta zostanie odprawiona w katedrze rzeszowskiej w niedzielę, 27.12.2020 r. o godz. 17.

Marsz Młodzianków 28.12.2020 (poniedziałek), który w tym roku odbędzie się w formie dostosowanej do warunków epidemicznych. W tym dniu na cmentarzu przy ul. Targowej, w miejscu, z którego co roku wyrusza marsz, ustawiony zostanie dzwon "Głos Nienarodzonych". Zapraszamy wszystkich do przyjścia w dowolnym czasie między godziną 9:00 a 17:00, do chwili modlitwy i uderzenia w dzwon na znak poparcia dla obrony życia. Zachęcamy również do tego, żeby zrobić sobie wtedy zdjęcie i umieścić je w mediach społecznościowych. O godzinie 17:00 delegaci Obrońców Życia złożą kwiaty pod Pomnikiem Nienarodzonych, a o 17:30 w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie rozpocznie się modlitwa w intencji poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. O godzinie 18:00  uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie  ksiądz biskup Edward Białogłowski.

NIEDZIELA

IV NIEDZIELA ADWENTU

20.12.2020

7.50

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

GODZINKI. ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I ŚPIEWU.

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

Za śp. Teofila w IX r. śmierci.

10.00

Za sp. Mariana Pączek.

15.30

Za śp. Annę Micał w XXX dzień śmierci int. od Ireny z rodziną.

PONIEDZIAŁEK

 

21.12.2020

7.30

Spowiedź

8.00

1./. Za śp. Grażynę Teresę Tront int. rodziny Krupów i Byjoś.
2./. Za śp. Danutę Guzek int. od siostry Haliny z mężem.

16.30

Spowiedź

 

RORATY Z LAMPIONAMI.

17.00

1./. Za śp. Adama Gubernat.
2./. Za śp. Kazimierza Brydak w XXX dzień śmierci int. od kolegów i koleżanek.

WTOREK

 

22.12.2020

7.30

Spowiedź

8.00

1./. Za śp. Stanisławę Świder int. od Janiny Najda.
2./. Za śp. Stefanię Popek int. od rodziny Domaradzkich.

16.30

Spowiedź

 

RORATY Z LAMPIONAMI.

17.00

1./ Za śp. Genowefę, Stanisława, Grażynę i Jana.

2./ Za śp. Emilię Koryl int. od wnuka Marcina

ŚRODA

 

23.12.2020

7.30

Spowiedź

8.00

1./. Za śp. Teresę Stachowicz int. od rodziny Kasprzyków.
2./. Za śp. Eugeniusza Adamskiego int. od kuzynek Anny, Zofii i Barbary.

16.30

Spowiedź

 

RORATY Z LAMPIONAMI.

17.00

1./ Za śp. Lucynę i Stefana Pietrucha int. od syna z rodziną.

2./ Msza św. dziękczynna z róży różańcowej św. Jana Pawła II za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej, wszystkich grup działających przy parafii oraz o Bożą opiekę dla posługujących Kapłanów.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

CZWARTEK

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO

24.12.2020

8.00

1./ Za śp. Adama i Leonardę.

2./ Za śp. Kazimierę Błażej int. sióstr i braci.

PIĄTEK

UROCZYSTOŚC NARODZENIA PAŃSKIEGO

25.12.2020

24.00

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

1./ Za śp. Ferdynanda

2./ W intencji parafian i wszystkich dobrodziejów kościoła.

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

10.00

Za śp. Danutę Hnatio int od Józefa i Haliny Szyszka.

15.30

Za śp. Mieczysława Strzempek od rodziny Strzempków z Glinika Zaborowskiego.

SOBOTA

ŚWIETO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA.

26.12.2020

Poświęcenie owsa

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

Za śp. Ryszarda Hnatio w VI r. śmierci.

10.00

Za śp. Adama Pomana int. od żony z dziećmi.

 

Sakrament chrztu.

15.30

1./ Za śp. Krystynę Liput int od Stanisława z żoną.

NIEDZIELA

ŚWIETEJ RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

27.12.2020

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła.
Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002 z dopiskiem:
Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁZEŃSKICH

Poświęcenie wina

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

Za śp. Jana Rączy w I r. śmierci.

10.00

W XVIII r. urodzin Karoliny o Boże błogosławieństwo, dary ducha Świętego i opiekę NMP.

15.30

Msza św. dziękczynna z róży różańcowej pana Augustyna Inglota za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla członków róży i ich rodzin. O światło życia wiecznego dla wszystkich zmarłych.

 

Z powodu nawrotu epidemii obowiązuje nas rozporządzenie o ograniczonej liczbie osób w nabożeństwach liturgicznych.

W KOŚCIELE PODCZAS NABOŻEŃSTW NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 25 OSÓB.
BARDZO DZIĘKUJE ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PANUJĄCEJ SYTUACJI.
DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI

BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD

INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE NIEDZIELA g. 8.15


SZOPKA

Bardzo przepraszamy szopka w tym roku w bardzo ograniczonym formacie. Powodem jest brak możliwości zagwarantowania odpowiedniej liczby osób odwiedzających szopkę.

Godziny otwarcia:

Od 25.12.2020 do 27. 12. 2021 szopka czynna od 9.00 do 18.00

Od 28.12.2029 szopka w tygodniu czynna od godziny

16.00 do 18.00 /msza 17.00/

W niedziele od 9.00 do 18.00

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska