mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Sty 10, 2021

Niedziela Chrztu Pańskiego

SZOPKA.
Bardzo przepraszamy szopka w tym roku w bardzo ograniczonym formacie. Powodem jest brak możliwości zagwarantowania odpowiedniej liczby osób odwiedzających szopkę.

Godziny otwarcia.

Od 01.01.2021 od poniedziałku do soboty szopka czynna

od godziny 16.00 do 18.00 /msza 17.00/

W niedziele i święta od 9.00 do 18.00

Z powodu nawrotu epidemii obowiązuje nas rozporządzenie o ograniczonej liczbie osób w nabożeństwach liturgicznych.

W KOŚCIELE PODCZAS NABOŻEŃSTW NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 25 OSÓB.
BARDZO DZIĘKUJE ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PANUJĄCEJ SYTUACJI.
DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI

BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD

INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE NIEDZIELA g. 8.15

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Panowie z rady parafialnej przyjmują wpłaty na wykończenie naszego kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002 z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

KOMUNIKATY KURII – Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021 r.

Stolica Apostolska przedłużyła na rok 2021 obchody Roku św. Jakuba. W związku z tym Penitencjaria Apostolska na polecenie Ojca św. Franciszka udziela specjalnych odpustów. Warunki ich uzyskania zostały opisane w Dekrecie.

DEKRET                                       PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Ojcze Święty,

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelli, od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., w Roku Świętym Jakubowym, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych, wymienionych w wykazie przesłanym do Penitencjarii Apostolskiej w dn. 8 grudnia 2020 r., i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła.

Dnia 14 grudnia 2020 r.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N. 910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

Ks. Krzysztof NYKIEL

NIEDZIELA

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO.

10.01.2021

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

1./ Z róży różańcowej p. Stanisława Ziaji. O zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę NMP dla członków róży i ich rodzin o światło życia wiecznego dla wszystkich zmarłych.

2./ W int. Agnieszki w XV r. urodzin o zdrowie Boże błogosławieństwo , Dary Ducha Świętego i opiekę NMP.

10.00

W 90 r. urodzin Bronisławy z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP.

15.30

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP dla Jana i Krystyny oraz całej rodziny int. od Stefanii.

PONIEDZIAŁEK

 

11.01.2020

17.00

1./. Za śp. Zofię Perlicką.

2./. Za śp. Romana Stachowicza int od Józefa Zycha.

WTOREK

 

12.01.2020

17.00

1./ W int. Kamila o Boże Błogosławieństwo i powrót do zdrowia.

2./ Za śp. Stefanię Długosz int od rodziny Kornak.

ŚRODA

 

13.01.2020

15.30

1./ Za śp. Stefana Pietrucha int. od Anny i Romana z rodziną

2./ Za śp. Fryderyka Pięta int. od Włodzimierza Fura z rodziną

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

CZWARTEK

 

14.01.2020

17.00

1./ Za sp. Emilię Koryl w II r. śmierci.

2./ Za śp. Władysława Miąsik int od bratowej Krystyny.

PIĄTEK

 

15.01.2021

17.00

1./ W int. rodziny o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP

2./ Za śp. Stanisława Miąsik int od Aleksandry Cisło z rodziną.

SOBOTA

 

16.01.2021

17.00

1./ Za śp. Grażynę Teresę Tront int. od rodziny Salamon.

2./ W int. Bogu wiadomej.

NIEDZIELA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

17.01.2021

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

1./ Za śp. Leonardę int. z róży różańcowej p. Marianny Krupa.

2./ Za parafian

10.00

Za śp. Joannę Stachowicz w II r. śmierci.

15.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego w int. uzależnionych.

15.30

Za śp. Annę Skrzypiec int. od sąsiadów.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska