mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Lis 28, 2021

I Niedziela Adwentu

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane we wtorek i czwartek. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.

W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi.

W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych.

KOMUNIKATY KURII

W niedzielę, 5 grudnia br. będziemy przeżywać dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w modlitwie o naszych misjonarzach wspierając Kościół na Wschodzie ofiarami do puszek.

Parafia św. Józefa w Rzeszowie zaprasza wiernych na „Noc Nikodema” w każdy czwartek Adwentu. Rozpoczęcie o godz.19.00, zakończenie o godz. 22.00. W tym czasie będzie możliwość spowiedzi.

NIEDZIELA

I NIEDZIELA ADWNTU

28.11.2021

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002

z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

7.55

Wielka nowenna za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli.

8.15

Za sp. Andrzeja i Marii.

10.00

Za sp. Stanisława Szymańskiego.

 

Sakrament Chrztu

15. 30

Msza Święta dziękczynna z róży różańcowej P. Ewy Kloc za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę NMP dla członków róży i ich rodzin. O życie wieczne dla zmarłych.

PONIEDZIAŁEK

 

29.11.2021

16.40

Wielka nowenna za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli.

17.00

1./ Za śp. Zofię, Michała i Pawła.

2./ Za śp. Antoniego Micała int. od Mariana Barańskiego.
Modlitwy wypominkowe.

WTOREK

Święto Andrzeja Apostoła

30.11.2021

16.40

Wielka nowenna za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli.

 

Msza świata z lampionami. RORATY.

17.00

1./ Za sp. Andrzeja Lasotę int. od żony z synami
2./ O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla mamy spodziewającej się dziecka int. od męża z dziećmi.
Modlitwy wypominkowe.

ŚRODA

 

01.12.2021

17.00

1./ Za śp. Zofię Pietruchę w IX r. śmierci.
2./ Za sp. Stefana i Lucynę Pietruchę w I r. śmierci.

NOWENNA DO MBNP.

CZWARTEK

 

02.12.2021

 

Msza świata z lampionami. RORATY.

17.00

1./ O świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów. O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2./ Za śp. Bronisławę w XIV r. śmierci.

PIĄTEK

WSPOMINAMY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO

03.12.2021

8.00

Odwiedziny chorych.

15.30

SPOWIEDŹ

17.00

1./ Za sp. Eugeniusza Długosza w VIII r. śmierci.
2./ Za sp. Stefanię Długosz int. od córki i wnuka.

NABOŻEŃSTWO DO NSPJ

SOBOTA

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ BARBARY

04.12.2021

17.00

1./ Za śp. Emilię Koryl od brata Stanisława.

2./ Za sp. Stanisławę Świder od Bogdana z rodziną.

NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI.

NIEDZIELA

II NIEDZIELA ADWNTU

05.12.2021

DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE.

7.50

GODZINKI

8.15

Za dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych kapłanów int. od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. ADORACJA

10.00

Za śp. Marię Chmaj w IV r. śmierci. ADORACJA

15.30

ADORACJA. Za śp. Agnieszkę.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska