mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Gru 12, 2021

III Niedziela Adwentu

Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

NIEDZIELA

III NIEDZIELA ADWNTU

12.12.2021

Zbiórka caritas parafialnego w sklepach GS i Delikatesy Centrum

7.50

GODZINKI

8.15

Msza Święta dziękczynna z róży różańcowej P. Franciszka Kloca za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę NMP dla członków róży i ich rodzin. O życie wieczne dla zmarłych.

10.00

W 60 rocznicę urodzin ks. Krzysztofa o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę NMP.

15. 30

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP dla dzieci i wnuków.

PONIEDZIAŁEK

WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY.

13.12.2021

17.00

1./ Za śp. Julię, Wawrzyńca i Tadeusza.

2./ Za sp. Józefę, Jana, Katarzynę i Marię.

WTOREK

WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, KARMELITY, MISTYKA I DOKTORA KOŚCIOŁA.

14.12.2021

 

Msza świata z lampionami. RORATY.

17.00

1./ Za wszystkich zmarłych z Kielanówki i za duszę czyśćcowe.
2./ Za śp. Jana i Wiktorię

ŚRODA

 

15.12.2021

17.00

1./ Za śp. Katarzynę i Franciszka.
2./ Za śp. Emila, Stanisława i Bronisławę, Annę, siostrę Marię Martę i Marię, Wacława, Józefa, Romkę, Jana, Agnieszkę,, Andrzeja i Katarzynę.

NOWENNA DO MBNP.

CZWARTEK

 

16.12.2021

 

Msza świata z lampionami. RORATY.

17.00

Nowenna do Dzieciątka Jezus

1./ Za śp. Wandę i Władysława.

PIĄTEK

 

17.12.2021

17.00

Nowenna do Dzieciątka Jezus

1./ Za śp. Antoniego i Elżbietę oraz zmarłych z rodziny Owczarskich i Cieślickich.
2./ Za śp. Stefanię Popek int. od Brata Józefa z rodziną.

SOBOTA

 

18.12.2021

17.00

Nowenna do Dzieciątka Jezus

1./ Za śp. Piotra Kraśnianina

2./ Za śp. Piotra Kraśnianina int. z róży różańcowej p. Dyzmy Pietruchy.

NIEDZIELA

IV NIEDZIELA ADWNTU

19.12.2021

Panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002

z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce.

7.50

GODZINKI

8.15

Za śp. Teofila.

10.00

Za sp. Anielę Pietrucha w XXXI r. śmierci.

15.30

Za śp. Zofię.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska