mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Lip 19, 2020

XVI Niedziela Zwykła

OBOWIĄZEK UŻYWANIA MASECZEK OCHRONNYCH
BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie wpłaty na rozbudowę naszego kościoła.

Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

68916300092001000531780002

z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce.

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

      Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 26.07.2020.

MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 7.30

NIEDZIELA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

19.07.2020

8.15

Za śp. Mariana Pączek.

10.00

W XX r. sakramentu małżeństwa Elżbiety i Konrada o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP nad całą rodziną.

 

 

15.15

Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji uzależnionych i współuzależnionych.

15.30

Za śp. Antoniego i Stefanię w r. śmierci.

PONIEDZIAŁEK

Siódma rocznica ingresu biskupa Jana Wątroby

20.07.2020

7.30

1./ Za śp. Janinę i Tadeusza o spokój duszy.

2./ Za śp. Kazimierę Błażej int. od Roberta.

WTOREK

 

21.07.2020

7.30

1./ Za śp. Teresa Stachowicz, śp. Joanna Stachowicz int. od Marii Pączek.

2./ Za śp. Eugeniusza Adamskiego int. od kolegów z ul. Sportowej.

ŚRODA

Święto św. Marii Magdaleny.

22.07.2020

7.30

1./ Za śp. Franciszka w 40 r. śmierci int. od córki z rodziną.

2./ W 82 r. urodzin Magdaleny Msza św. dziękczynna z przeżyte lata z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo daru Ducha Św. i opiekę NMP. Int. od dzieci i wnuków.

NOWENNA DO M.B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

CZWARTEK

Wspomnienie św. Brygida, współpatronka Europy.

23.07.2020

7.30

1./ O zdrowie dla Marii int. od Marii i kuzynki Władysławy.

2./ Za śp. Mieczysława Strzempek Janiny i Antoniego Chmiel.

PIĄTEK

Wspomnienie św. Kingi

24.07.2020

7.30

1./ Za śp. Danutę Hnatio int. od Stanisława Drozda.

2./ Za śp. Danutę Hnatio int. od Magdy z rodziną kol. Patrycji.

SOBOTA

Święto św. Jakuba Apostoł (†44).

Wspomnienie św. Krzysztof (†około 250),.

25.07.2020

7.30

1./ Za śp. Edwarda Krzanowskiego w VI r. śmierci.

2./ Za śp. Janinę Grzebyk i śp. Janinę i Stanisława int. od Władysława Pięty z rodziną.

 

 

15.00

Msza św. ślubna w int. Kamila i Iwony.

NIEDZIELA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

26.07.2020

Poświęcenie pojazdów z okazji święta patronalnego kierowców i podróżujących.

8.15

1./ Za śp. Mariana Mierzwę w XVIII r. śmierci.

2./ Za śp. Józefa Sieradzkiego w XXXV r. śmierci

10.00

Za sp. Emilię i Władysława.

SAKRAMENT CHRZTU

15.30

Za śp. Annę Siorek int. od męża z córkami.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska