mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Gru 6, 2020

II Niedziela Adwentu

Ostatnia niedziela miesiąca, panowie z rady parafialnej będą przyjmować wpłaty na wykończenie naszego Kościoła. Wpłaty bardzo proszę dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu 68916300092001000531780002 z dopiskiem: Dar na rozbudowę Kościoła w Kielanówce

Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Dla dzieci przy wyjściu z kościoła są przygotowane drobne upominki.

Można nabyć świece Caritasu na stół wigilijny. Dochód zostanie przeznaczony na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

KOMUNIKATY KURII

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (1 osoba na 15 m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

W drugą niedzielę Adwentu (6 grudnia br.) obchodzimy 21. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w modlitwie o naszych misjonarzach pracujących na Wschodzie wspierając ich działalność ofiarami do puszek.

Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi będą do końca roku działać według zasad obowiązujących w stanie epidemii. Oznacza to, że sprawy urzędowe co do zasady należy załatwiać zdalnie – przez pocztę tradycyjną lub elektroniczną albo telefonicznie (jeśli to możliwe). Sąd Biskupi przyjmuje interesantów zgodnie z ustalonym uprzednio harmonogramem. Dyżur w Kurii jest pełniony od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 13. Ponadto oprócz dni świątecznych oraz sobót Kuria Diecezjalna i Sąd Biskupi będą nieczynne w dniach 8, 24 i 31 grudnia 2020 r.

NIEDZIELA

II NIEDZIELA ADWENTU

06.12.2020

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

Za dusze w czyśćcu cierpiące za zmarłych kapłanów int. od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Zmiana. Adoracja , zmiana tajemnic różańcowych.

10.00

W XVIII r. urodziny Aleksandry o Boże błogosławieństwo dary Ducha Św. i opiekę NMP. Adoracja.

15.30

Adoracja.

Za śp. Eugeniusza Długosza w VII r. śmierci.

PONIEDZIAŁEK

Wspomnienie św. Ambrożego doktora Kościoła.

07.12.2020

17.00

1./. Za śp. Stanisława Prucnal int. od szwagra Edwarda.
2./. Za śp. Stefana Pietruchę int. od rodziny Kotulów.

WTOREK

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

RORATY Z LAMPIONAMI

08.12.2020

17.00

1./ Za śp. Helenę Świder int. od rodziny Wilczyńskich i Florczaków..

2./ Za śp. Piotra Kraśnianin int. Andrzeja Dróbki z rodziną.

ŚRODA

RORATY Z LAMPIONAMI

09.12.2020

17.00

1./ Za śp. Aleksandrę w XVII r. śmierci.

2./ Za śp. Marię Czesławę Depa int. od rodziny Zając i Opaliński z Niechobrza.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

CZWARTEK

RORATY Z LAMPIONAMI

10.12.2020

17.00

1./ Za śp. Zofię, Władysławę, Danutę i Krystynę.

2./ Za śp. Jana Rączy int. od Teresy i Rafała.

PIĄTEK

 

11.12.2020

17.00

1./ Za śp. Andrzeja Opalę.
2./ Za śp. Annę Anielę Drewniak int. od Krystyny i Jana Rusinek

SOBOTA

 

12.12.2020

8.00

1./ O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Augustyna Inglota i wszystkich pracujących i pomagających w powstaniu Bożonarodzeniowej szopki oraz ich rodzin.

2./ Za śp. Krystynę Liput int. od rodziny Inglotów.

NIEDZIELA

III NIEDZIELA ADWENTU

13.12.2020

8.15

TRANSMISJA INTERNETOWA ONLINE.

Za śp. Emiliana i Stanisław Worek.

10.00

W XVIII r. urodziny Aleksandry o nieustającą Wiarę, Nadzieję i Miłość.

15.30

W int. lekarzy, pielęgniarek i wszystkich ludzi opiekujących się Kamilem.

MSZA ŚW. W TYGODNIU O GODZINIE 17.00 W SOBOTĘ 8.00

 

Z powodu nawrotu epidemii obowiązuje nas rozporządzenie o ograniczonej liczbie osób w nabożeństwach liturgicznych.

W KOŚCIELE PODCZAS NABOŻEŃSTW NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 25 OSÓB.
BARDZO DZIĘKUJE ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO PANUJĄCEJ SYTUACJI.
DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI

BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH

OGRANICZEŃ WYNIKŁYCH Z PANUJĄCEJ EPIDEMII!!!!

INTERNETOWA TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE NIEDZIELA g. 8.15

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska