mapGodziny Mszy św.:
transmisje iconpon-pt, czas zimowy: 17.00
pon-pt, czas letni (wakacje): 7.30
niedziele i święta: 8.15, 10.00, 15.30

fot. Jarosław Szejnar

Slider
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą" (Ps 34[33],2-3)
Mar 11, 2017

II Niedziela Wielkiego Postu

01./ Rekolekcje parafialne Niedziela 19.03, Poniedziałek 20.03 i Wtorek 21.03

1. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

2. Przygotowujemy się do jubileuszu 25-lecia istnienia naszej diecezji, który rozpocznie się 25 marca br. W tym dniu o godz. 16.00 w rzeszowskiej farze zostanie odprawiona uroczysta Msza św., a po niej odbędzie się spotkanie w Filharmonii Podkarpackiej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

3. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

4. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

5. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

6. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

II Niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA

12.03.2017

Zbiórka do puszek przed kościołem na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.

8.15

Za sp. Kazimierę, Józefa i Tadeusza

10.00

Za śp. Stefana Błażeja w VII r. śmierci.

Sakrament chrztu

15.30

NABOŻEŃSTWO GORZKIE ŻALE

Za sp. Antoniego, Elżbietę i Edmunda oraz zmarłych z rodziny Owczarskich i Cieślickich.

PONIEDZIAŁEK

4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową

13.03.2017

17.00

1./ Za śp. Stanisława Filipa int. od współpracowników Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

2./ Za śp. Weronikę i Tomasza Sołek

WTOREK

14.03.2017

17.00

1./Za śp. Anielę i Leona

2./ Za śp. Stanisławę Koza int. Od uczestników pogrzebu.

ŚRODA

15.03.2017

17.00

1./ Za śp. Stanisława Filipa int. od Wiktorii Filip

2./.Za śp. Stanisława Kuta int. od uczestników pogrzebu.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

CZWARTEK

16.03.2017

17.00

1./ Za śp. Stanisława Filipa int. od Elżbiety i Marka Kaltenberi

PIĄTEK

17.03.2017

17.00

1./ Int. z róży różańcowej pani. Ceglarz o Boże błogosławieństwo. Zdrowie i opiekę nad członkami róży i ich rodzin. O łaskę życia wiecznego dla zmarłych.

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ.

SOBOTA

18.03.2017

17.00

1. Za parafian. o Boże błogosławieństwo dla żywych i światło życia wiecznego dla zmarłych.

III Niedziela Wielkiego Postu

NIEDZIELA

20.03.2017

REKOLEKCJE

8.15

W intencji Panu Bogu wiadomej.

Nauka ogólna

10.00

Za śp. Józefa Kocan i Józefę Drozd.

Nauka ogólna

Po Mszy świętej nauka rekolekcyjna dla rodzin

15.30

NABOŻEŃSTWO GORZKIE ŻALE

Kazanie pasyjne rekolekcyjne

Za śp. Józefa i Bronisławę

Polecam najnowsze czasopisma katolickie.

Do nabycia Baranki Wielkanocne Caritas Diecezji rzeszowskiej. Zostały wyłożone kosze Caritas w sklepach GS i Delikatesach Centrum. Bóg zapłać za okazane wsparcie żywnościowe dla potrzebujących.

Homilia Jana Pawła II

w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Matki Urszuli Ledóchowskiej.

Czytaj więcej...

Historia Parafii

Kielanówka od średniowiecza należała do parafii w Zabierzowie. Duża odległość od parafii utrudniała jej mieszkańcom udział w nabożeństwach. Mieszkańcy wsi w 1980 roku postanowili wybudować kaplicę mszalną połączoną z salą katechetyczną.

urszula ledochowska